A műemléki Loggia tér megújítása, Oprtalj, HR

Funkció: Egyéb
Ország: Horvátország
Kategória: Fenntartható Közösségek
Stúdió: zadruga Praksa
Építész(ek): Emil Jurcan
Tervezés vége: 2017
Kivitelezés vége: 2018
Méltatás
Oprtalj történelmi főterének kialakítása jól illusztrálja, mekkora újjáélesztő potenciál van a szerénynek tűnő építészeti beavatkozásokban. A közterületet a városmag fő fókuszpontjai közötti térbeli kommunikáció hiteles történelmi jellegzetességeinek újragondolása tette élettelibbé. A felújított kőburkolat finoman irányítja a látogatót, és kiválóan működik együtt az épített örökség élénk, autentikus színeivel, kiemelve ezzel a történelmi Oprtalj játékos és festői karakterét.
Projekt leírása

Oprtalj-Portole Önkormányzata a város központjában lévő két közterület meglévő kőburkolatának felújítását rendelte el, amelyek most egyetlen, a város főkapuja által kettéosztott egységet alkotnak. Ez a terület a Loggia tér, ami a falon kívül helyezkedik el, a reprezentatív barokk loggiától nyúlik fel a dombra a városkapun át egészen három utca elágazásáig, ahol az óvárosi loggia található. A múltban végzett számos közműépítés miatt a tér eredeti felosztásának nagy része elveszett, különösen a külső, nyugati területén. A tervezési projekt a földön még megtalálható nyomok felkutatásával és a teret ábrázoló régi fényképek összehasonlításával rekonstruálta a tér eredeti felosztását. A fotódokumentációk tanulmányozása megerősíti, hogy a Loggia tér a 18. és 19. század fordulójáról származó eredeti burkolatát nagyrészt megőrizte, kivéve a Loggia előtt az aszfaltút felé eső határterületeket és bizonyos helyeket, ahol a szürke kőcsíkok eltűntek a járdának a földalatti közmű munkák miatt végzett újbóli átépítése során. A kőburkolat helyreállítását a másolat vagy a meglévő állapot teljes felújításának elvét követve hajtják végre. Ezt a már elkészített, meglévő fotometriával lehet elérni, amely tartalmazza az összes alapméretet, magasságot és az irányokat, amelyek a burkolatot leíró és a mai állapotot a történelmi forrásokkal összehasonlító dokumentumokból derülnek ki. A meglévő burkolat kibontása során az összes elemet megjelölték és kategorizálták annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb pontossággal kerüljenek vissza az eredeti helyükre. Ezután a járda helyreállítását úgy hajtották végre, hogy a meglévő elemeket visszatették eredeti helyükre, és a meglévőkkel azonos forrásból származó, megfelelően elkészített új kőelemekkel egészítették ki. A kőminta iránya eltérő, ahogyan a valóságban és a fotometrián is látható.